בחירת תכנית מינוי

  • כרטיס משפחתי

    330₪
    כרטיס מוזל למשפחה גרעינית (הורים וילדים מגיל 6-18)
     
    • שם קוד: האיש שלנו בדמשק