top of page

לרישום ורכישת המשחק 

כרטיס "שחקן אחד"

משמש להשתתפות לכל המשפחה

משחק מיוחד לט"ו בשבט:

"מי הזיז את העץ שלי?"

מבצעים משימות הקשורות לעצים ברחבי השכונה/היישוב שלכם ועל הדרך פותרים משימות עם הפעלות לכל המשפחה

מי הזיז את העץ.png

כל בני המשפחה נרתמים ותורמים את חלקם כדי לשחק את העלילה כצוות אחד

אתם בוחרים מתי להתחיל את המשחק ואת קצב ההתקדמות שלכם

*הרישום עם המייל שלכם הוא לצורך הזיהוי שלכם במשחק

* כרטיס שחקן אחד משמש את כל המשפחה

לפרטים נוספים ניתן להתקשר לדורון- 050-406-6800

bottom of page