top of page

אלי כהן הי"ד הוצא להורג בדמשק לפני 55 שנים

הנכם מוזמנים לצאת בעקבות סיפורו ולזכרו של המרגל שלנו בדמשק

*הפעילות מתקיימת בשלט רחוק בה אוואטר מטעמנו פוסע בין חדרי מבנה המפקדה הסורית

ואתם מפעילים אותו בשלט רחוק

אלי כהן 2020.png
רקע אדום.jpg
רקע אדום.jpg

!מרחב בריחה" סודי במיוחד"

יש לכם 60 + 007 דקות על מנת לאתר את

"שם קוד: האיש שלנו בדמשק"

בעקבות מעללי הריגול של אלי כהן ז"ל, שפעל בשליחות המוסד הישראלי

.והעביר מודיעין יקר ערך עד שנתפס והוצא להורג בדמשק, סוריה

הפעילות מופעלת מסלון ביתכם בשלט רחוק

ניתן לבחור בין 3 דרגות קושי, בהתאמה לגילאי המשתתפים

 מרגלים בשלט רחוק בלב המפקדה הסורית בקונייטרה, 

ממש במקום האותנטי בו ביקר אלי כהן ז"ל בזמן פעילותו כמרגל.

משך הפעילות שעה +

 מחיר - 75 ₪ לכרטיס משפחתי

חלק מההכנסות מופנה להנצחת זכרו של אלי כהן

כאן ניתן לרכוש את כרטיס ההשתתפות שלכם

 התשלום מתבצע עם ההזמנה *

חושף את הקודים VR
צילום מסך ירוק חושף רמז
רב הנסתר מן הגלוי
פענוח בעבודת צוות
בתוככי עולם הצללים
למעלה
צרו קשר
bottom of page