top of page
pathontime.png
רקע כתום.jpg
רקע כתום.jpg
רקע כתום.jpg

אתם מוזמנים להיכנס לתוך עלילת משחק בו רק נקודת ההתחלה ידועה ואילו נקודת הסיום, פנים רבות לה!

אתם הם אלו שקובעים באיזה נתיב עלילה לבחור ובעצם בחירתכם אתם משנים את העלילה!  כך שמשחקנים פסיביים אתם הופכים לחלק הכרחי בהתפתחות עלילת המשחק  ובידכם  הכוח והכלים לקבוע לאיזה נתיב תפנה העלילה ואיך היא תסתיים...

הפעילות ניתנת להתאמה לכל מרחב רצוי ברחבי הארץ

למעלה
צרו קשר
bottom of page