אתם מוזמנים להיכנס לתוך עלילת משחק בו רק נקודת ההתחלה ידועה ואילו נקודת הסיום, פנים רבות לה!

אתם הם אלו שקובעים באיזה נתיב עלילה לבחור ובעצם בחירתכם אתם משנים את העלילה!  כך שמשחקנים פסיביים אתם הופכים לחלק הכרחי בהתפתחות עלילת המשחק  ובידכם  הכוח והכלים לקבוע לאיזה נתיב תפנה העלילה ואיך היא תסתיים...

הפעילות ניתנת להתאמה לכל מרחב רצוי ברחבי הארץ